Wydawca treści Wydawca treści

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Juliusza Słowackiego 20  37-600 Lubaczów e-mail: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl, tel. 16 632 1972.
 
2. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Lubaczów, tj:
a) prowadzenie działalności gospodarczej,
b) prowadzenie edukacji leśnej,
c) realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U.z 2017 r. poz.788 z późn.zm.)
d) podmiotowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia.
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
 
3. W budynkach i terenach przyległych Nadleśnictwa Lubaczów oraz leśnictwach funkcjonuje monitoring całodobowy, którego celem jest:
a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
b) przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp,
c) ograniczenie zachowań  nagannych oraz zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
d) ustalenie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże itp.) w budynku Nadleśnictwa wraz z terenem przyległym oraz leśnictw z terenami przyległymi.
e) Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że prowadzi monitoring z dostrzegalni ppoż oraz korzysta z przenośnego monitoringu terenów mu przyległych w celu zabezpieczenia majątku Nadleśnictwa oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.