LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Szkółka leśna Sikorówka

Obiekt powstał w 1997r na miejscu wyciętego i wykarczowanego drzewostanu, z przeznaczeniem do produkcji materiału sadzeniowego na potrzeby Nadleśnictwa Lubaczów.

Decydując się na tą szkółkę zrezygnowano z małych, kosztownych szkółek: bez infrastruktury, nie pozwalających na pełne wykorzystanie maszyn szkółkarskich. Nadleśnictwo Lubaczów prowadzi obecnie produkcję szkółkarską na pow. 7,40 ha w 2 szkółkach na terenie Leśnictwa Łukawiec i Sikorówka, przy czym największym obiektem szkółkarskim jest kulisowa szkółka leśna Sikorówka o pow. produkcyjnej 6,40 ha.


Produkcja polowa przystosowana do posiadanych maszyn Egedal, prowadzona jest na 10 kwaterach o wielkości od 0.5 ha do 1.00, oraz jednej kwaterze podokapowej o powierzchni 33 ary. Produkcja odbywa się na grzędach siewnych systemem pięciu rządków o powierzchni 2.5 ara, z kołami jezdnymi 3.5 ara. Do nawodnienia używana jest deszczownia stała, zasilana wodą z 2 studni głębinowych, gromadzoną w basenie. Zraszanie odbywa się poprzez drobnokropliste węże Samsui oraz grubokropliste zraszacze młoteczkowe. Stosowane nawożenie to: nawożenie organiczne w postaci kompostu i zielonych ugorów oraz mineralne przy zastosowaniu nawożenia doglebowego i dolistnego.Prace pielęgnacyjne, wyjęcie sadzonek oraz szkółkowanie odbywa się mechanicznie przy użyciu sprzętu Egedal.W 2006 r. ruszyła specjalistyczna produkcja sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym w ośmiu. 1-arowych inspektach. Decyzja została podjęta z względu na lekką glebę szkółki - niska udatność siewów gatunków lekkonasiennych. Przy okazji osiągnięty został cel produkcji materiału sadzeniowego jednoletniego w warunkach kontrolowanych, służący do nasadzeń i szkółkowania.
Wiosną 2007 r. rozpoczęto też specjalistyczną produkcję sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w 10 ar namiocie w warunkach kontrolowanych. Roczna produkcja sadzonek – 300700 szt. prowadzona jest w 5 tys. szt. pojemników styropianowych V-200 i V-300 polskiej produkcji firmy Marbet z Bielska – Białej, napełnianych substratem torfowym zmieszanym z nawozami osmocote.

W 2008 roku wykonano modernizację szkółki w ramach dotacji z NFOŚiGW. Założono ekrany cieniujące na namioty foliowe, utwardzono pole zraszania oraz wykonano podkłady pod kasety, wykonano stanowisko do mycia kontenerów oraz zamontowano rampę deszczującą na polu zraszania. Ponadto zakupiono ciągnik, rozsiewacz do substratu, glebogryzarkę oraz program komputerowy zespalający pracę nawadniania.

W roku 2008 wyjęto 1735 tys szt. sadzonek, z czego sprzedano 635 tys szt.