LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Szkółka leśna Sikorówka

Obiekt powstał w 1997 r. na miejscu wyciętego i wykarczowanego drzewostanu, z przeznaczeniem do produkcji materiału sadzeniowego na potrzeby Nadleśnictwa Lubaczów.

Produkcja szkółkarska prowadzona jest od 1997 r. w leśnictwie szkółkarskim Sikorówka na trzech rodzajach szkółek:
- gruntowej
- w inspektach 
- w module kontenerowym
o łącznej powierzchni produkcyjnej 6,57 ha.
 
Szkółka wyposażona jest w:
budynek socjalny,
10 arowy 2-segmentowy moduł kontenerowy z utwardzonym polem zraszania i komputerowym systemem nawadniania,
8 szt. inspektów z ciennikami,
deszczownię stałą z rampą deszczującą z trzema ogrodzonymi studniami głębinowymi, z zamkniętym zbiornikiem do odzyskiwania wody i otwartym zbiornikiem na wodę,
chłodnię na nasiona i sadzonki,
specjalistyczny magazyn do przechowywania środków chemicznych,
wiatę na sprzęt szkółkarski,
stanowisko do mycia kontenerów,
specjalistyczne urządzenia i maszyny szkółkarskie będące na stanie szkółki: linia do termoterapii nasion dębu, specjalistyczne maszyny do siewu, pielęgnacji i uprawy gleby w szkółce typu Egedal i OTL Jarocin.
 
Średnioroczna produkcja sadzonek wynosi 1350 tys. szt., w tym produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym ok. 400 tys. szt.