LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Sprzedaż drewna, sadzonek, choinek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna głównych gatunków lasotwórczych, przeznaczonego zarówno do sprzedaży hurtowej jak i detalicznej. Ponadto w okresie przedświątecznym w sprzedaży są dostępne także choinki.

Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że prowadzi sprzedaż drewna dla firm oraz odbiorców indywidualnych.
Zakupów drewna można dokonać za pośrednictwem Portalu E-drewno
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nadleśnictwa lub pod nr telefonu: 016 632 52 10


Aktualny cennik sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Lubaczów, wprowadzony Zarządzeniem nr 33/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów z dnia 31.05.2021 r., który obowiązuje od 01.06.2021 r.

Warunki prowadzenia sprzedaży detalicznej produktów i produktów niedrzewnych w Nadleśnictwie Lubaczów reguluje Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów nr 11/2021 z dn. 25.02.2021 r.

Aktualny cennik sprzedaży detalicznej sadzonek w Nadleśnictwie Lubaczów, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów z dnia 26.02.2020 r. Zmiana cennik detalicznego nastąpiła w dniu 10.02.2021 r. poprzez Zarządzenie nr 9 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów z 09.02.2021 r.

Sprzedaż detaliczna odbywa się w siedzibach poszczególnych Leśnictw.
Sprzedaż drewna odbywa się w każdy wtorek (leśnictwa obrębu Lubaczów) i czwartek (leśnictwa obrębu Horyniec), w godz. 7:00-13:00, zaś wydawanie drewna ma miejsce w każdą środę (leśnictwa obrębu Lubaczów) i piątek (leśnictwa obrębu Horyniec) w godz. 7:00-15:00.

Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwie Opaka prowadzona jest w każdy wtorek w kancelarii leśnictwa Sikorówka w Szczutkowie, zaś wydatek drewna będzie się odbywał w każdą środę.


Informacja dla firm kupujących drewno.
Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że w dniu 12.11.2019 r. weszło w życie Zarządzenie nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021. Pełna treść ww. Zarządzenia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej portalu leśno-drzewnego
http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Reklamacje na surowiec drzewny będą rozpatrywane zgodnie z:

1) Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 5/2014 z 10.03.2014 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów

2) Zał. nr 3 do Zarządzenia nr 12/2016 z 01.07.2016 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów

Aneks nr 1 z 17.05.2017 r. do Zarządzenia nr 12/2016 z 01.07.2016 r. ws. zmiany terminów sprzedaży i wywozu drewna zakupionego na rynku detalicznym w leśnictwie Młodów oraz wprowadzenia wzoru oświadczenia na zakup drewna na potrzeby działalności pomocniczej dla przedsiębiorców.