Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Lubaczów usytuowane jest w powiecie lubaczowskim, położonym w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w następujących jednostkach podziału administracyjnego: Gminie Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Lubaczów, Oleszyce, Wielkie Oczy i mieście Lubaczów.

Nadleśnictwo terytorialnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Teren nadleśnictwa graniczy od wschodu z Ukrainą, od północnego wschodu z Nadleśnictwem Tomaszów (RDLP Lublin), od południa z Nadleśnictwem Jarosław, od zachodu z Nadleśnictwem Oleszyce, a od północnego-zachodu z Nadleśnictwem Narol. 

Nadleśnictwo Lubaczów jest nadleśnictwem dwuobrębowym:

1. Obręb Horyniec  04-27-1

2. Obręb Lubaczów  04-27-2

Zasięg terytorialny został ustalony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i wynosi 540,12 km2.