Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Lubaczów usytuowane jest w powiecie lubaczowskim, położonym w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w następujących jednostkach podziału administracyjnego: gminach: Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Lubaczów, Oleszyce, Wielkie Oczy i mieście Lubaczów.

     Pod względem organizacyjnym Nadleśnictwo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Zasięg terytorialnego działania obejmuje 55 318 ha, z czego 21 231,69 ha to grunty pod zarządem Lasów Państwowych. Dzieli się na dwa obręby: Horyniec (część północno-wschodnia) i Lubaczów (część południowo-zachodnia).
Nadleśnictwo sąsiaduje z następującymi jednostkami  Lasów Państwowych:

1.  podległymi RDLP w Krośnie:
- od północnego-zachodu z Nadleśnictwem Narol
- od zachodu z Nadleśnictwem Narol
- od południowego-zachodu z Nadleśnictwem Jarosław
2.  podległymi RDLP w Lublinie:
- od północy z Nadleśnictwem Tomaszów
Od strony wschodniej Nadleśnictwo graniczy z Ukrainą.