Położenie

Nadleśnictwo Lubaczów usytuowane jest w powiecie lubaczowskim, położonym w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w następujących jednostkach podziału administracyjnego: Gminie Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Lubaczów, Oleszyce, Wielkie Oczy i mieście Lubaczów.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.