Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów dominują siedliska żyznych i bardzo żyznych lasów, w tym lasów mieszanych i lasów łęgowych. Przeciętna zasobność lasów na terenie Nadleśnictwa to 258 m sześc./ha, a średni wiek wynosi 66 lat.

Udział siedlisk leśnych
•    0,1% siedliska borowe
•    13,5 % siedliska borów mieszanych
•    44,4 % siedliska lasów mieszanych
•    38,4 % siedliska lasów
•    3,6 % siedliska lasów łęgowych

Udział gatunków lasotwórczych
•    51% - sosna,
•    4 % - modrzew, świerk
•    10 % - buk
•    11 % - dąb
•    11 % - brzoza
•    3 % - grab
•    8 % - olsza
•    2 % - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

•    9 % - I klasa wieku
•    9 % - II klasa wieku
•    23 % - III klasa wieku
•    25 % - IV klasa wieku
•    16 % - V klasa wieku
•    5 % - VI klasa wieku i starsze
•    13 % - KO i KDO

Przeciętna zasobność drzewostanów
•    Sosna – 307 m sześc./ha
•    Buk – 232 m sześc./ha
•    Dąb – 216 m sześc./ha
•    Brzoza – 222 m sześc./ha
•    Olsza – 204 m sześc./ha