Wydawca treści Wydawca treści

Nabór na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego

Nadleśnictwo Lubaczów informuje o prowadzonym na naborze na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika

Szczegóły prowadzonego naboru znajdują się w załączniku poniżej.

Informacja na temat rekrutacji

Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że podania o pracę oraz CV będą przyjmowane wyłącznie w trakcie ogłoszonego naboru na określone stanowisko. Przesłanie podania oraz CV poza prowadzoną rekrutacją, będzie skutkowało usunięciem ww. pism (poprzez zniszczenie wersji papierowej lub kasowanie bez drukowania w wersji elektronicznej).