Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.


Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.


Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów odnotowano obecność 65 roślin chronionych, w tym 46 podlegających ochronie ścisłej i 19 ochronie częściowej.
Do najciekawszych roślin chronionych należą: widłaczek torfowy, powojnik prosty, groszek wschodniokarpacki, kłokoczka południowa, lulecznica kraińska, cebulica dwulistna, kruszczyk siny, buławnik wielkokwiatowy, złoć pochwowlistna, turówka leśna, czosnek siatkowaty, pełnik europejski, kosaciec syberyjski, storczyk Fuchsa, sałatnica leśna, a także, wpisane do Czerwonej Księgi, Carex stenophylla Wahlb. i turzyca zgrzebłowata.
W granicach Nadleśnictwa występuje 187 gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową
(bezkręgowce - 15 gatunków, ryby – 3 gat., płazy - 13 gat, gady - 5 gat., ptaki - 125 gat.
i ssaki - 26 gat.), z czego objętych ochroną ścisłą jest 10 gat. bezkręgowców, 3 gat. ryb, 13 gat. płazów, 5 gat. gadów, 120 gat. ptaków oraz 20 gat. ssaków. Do najciekawszych należą: wilk, ryś, bóbr, wydra, orlik krzykliwy i puszczyk uralski.