Wydawca treści Wydawca treści

System do monitoringu przeciwpożarowego nadleśnictw

Projekt pn. „Budowa systemu telewizji przemysłowej do monitoringu przeciwpożarowego lasów w Nadleśnictwach: Lubaczów, Jarosław, Narol, Oleszyce, Sieniawa"

Został zrealizowany w latach 2010-2011 wspólnie z partnerami z następujących środków:

  •  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. IV oś priorytetowa „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom". Działanie 4.4 „ Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom"
  • Funduszu Leśnego
  • Środki własnych Nadleśnictw

Partnerzy projektu: Nadleśnictwo Jarosław, Narol, Oleszyce, Sieniawa

Beneficjent projektu: Nadleśnictwo Lubaczów

Cel projektu:

Celem projektu było:

  • poprawienie poziomu bezpieczeństwa na terenie pięciu Nadleśnictw północno-wschodniej części województwa podkarpackiego i terenów bezpośrednio przylegających pod względem pożarowych zagrożeń naturalnych i technologicznych poprzez: usprawnienie prowadzenia monitoringu przeciwpożarowego punktów obserwacyjnych,
  • zwiększenie dokładności w określaniu rejonu poszukiwań zarzewia ognia, zawężenie rejonu poszukiwań, przyspieszenie lokalizacji zarzewia ognia, co w konsekwencji przyspieszy akcje ratunkowa i ograniczy rozprzestrzenianie się zagrożenia dla środowiska i ludzi oraz spowoduje zmniejszenie strat materialnych.
  • poprawienie jakości środowiska oraz zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych i wartości krajobrazowych

Całkowity koszt projektu - 1880036,53 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 925752,18 zł