LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Informacja o agrolotniczym zabiegu zwalczania chrabąszczy

Zabiegi agrolotnicze przeciwko chrabąszczom - groźnym szkodnikom upraw rolniczych i leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubaczów zostały zakończone. Sukcesywnie będzie odwoływany zakaz wstępu do lasu wprowadzony w dniu 6 maja br.

Duże szkody w gospodarce rolnej, leśnej i sadowniczej wyrządzają chrabąszcz majowy (Melolotha melolontha L.) i chrabąszcz kasztanowiec (Melolontha hippocastani F.).

Szkody wyrządzają chrząszcze żerujące na liściach drzew oraz larwy (zwane pędrakami) ogryzające korzenie roślin. Uszkodzenia powodowane przez pędraki, prowadzące ukryty tryb życia w glebie, są groźniejsze i bardziej dotkliwe gospodarczo. Pełny rozwój u obu gatunków (generacja) trwa 4 lata. Chrząszcze chrabąszczy po wyjściu z gleby prowadzą żer uzupełniający na liściach różnych gatunków drzew i krzewów w lasach, sadach i zadrzewieniach. 

Żerując na liściach i kwiatach jako owady doskonałe powodują osłabienie roślin, obniżenie przyrostu i zmniejszenie owocowania. Osłabione drzewa i krzewy stają się podatne na choroby i szkodniki. Największe znaczenie mają jednak szkody wyrządzane przez pędraki. Ogryzając z kory lub zjadając w całości korzenie roślin doprowadzają do zamarcia siewek, sadzonek drzew, krzewów leśnych, owocowych i ozdobnych. Szczególnie narażone są uprawy i plantacje wieloletnie np. truskawek, borówek, porzeczek, agrestu, sady oraz winnice. Szkody są tym większe im młodsze są uprawy leśne i ogrodnicze. Najskuteczniejszą metodą ograniczania szkód wyrządzanych przez chrabąszcze jest ograniczenie liczebności populacji poprzez wykonywanie zabiegów zwalczających chrząszcze w latach rójki.

Lata rójkowe najsilniejszego szczepu występują co 4 lata, w latach nieparzystych. Rokiem rójkowym jest rok 2019. Zabieg polega na wykonywaniu oprysków lotniczych o naziemnych nieszkodliwym dla pszczół preparatem Mospilan 20 SP. Preparat Mospilan 20 SP stosowany jest w małych dawkach – 0,4 kg na ha, mała jest też ilość cieczy użytkowej – łącznie z adiuwantem zwiększającym lepkość, zużywa się 5 litrów cieczy użytkowej na 1 ha. Preparat na danej powierzchni może zostać użyty tylko 1 raz w roku. Potrzeba zabiegu na dużych powierzchniach powstaje zwykle co 4 lata, w trakcie rójki szczepu dominującego na danym terenie. Samoloty, za pomocą których wykonuje się opryski na polach zabiegowych, są naprowadzane przy użyciu precyzyjnej aparatury GPS.

Do lotniczego oprysku chemicznego wyznaczonych zostało ponad 26 tys. hektarów lasów państwowych, gminnych i prywatnych właścicieli położonych na terenie Nadleśnictwa Lubaczów, Narol, Oleszyce, Jarosław i Leżajsk, z czego prawie 15 tys. hektarów zasięgu terytorialnym naszego nadleśnictwa. Wytypowano 27 pól zabiegowych, uwzględniając położenie kompleksów leśnych w stosunku do wód powierzchniowych, zabudowań czy pasiek pszczelich. 

MAPA Z LOKALIZACJĄ PÓL ZABIEGOWYCH NA TERENIE OBRĘBU LEŚNEGO HORYNIEC

MAPA Z LOKALIZACJĄ PÓL ZABIEGOWYCH NA TERENIE OBRĘBU LEŚNEGO LUBACZÓW

Planowany termin zabieg został ustalony w terminie od 6 do 31 maja br.

Czas trwania zabiegu będzie uzależniony od przebiegu rójki chrabąszcza i panujących warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków pogodowych zabieg przeprowadzony zostanie sumarycznie w ciągu ok. 10 dni z zastrzeżeniem, że okres ten może być przerywany w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Szczegółowe terminy wykonania zabiegu na poszczególnych polach zabiegowych zostaną ustalone na podstawie prowadzonych obserwacji przebiegu rójki. 

Osobą kontaktową w sprawie terminów oprysków chemicznych jest Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubaczów Grzegorz Szafran (tel. 600 945 877).

Bieżące informacje nt. terminów wykonania zabiegu na poszczególnych polach zabiegowych będę zamieszczane w niniejszej informacji.

 

WAŻNE!!

Nadleśnictwo Lubaczów informuje, że na podstawie doświadczeń terenowych, chrabąszcze z pól zabiegowych objętych zabiegiem chemicznym, mogą przemieszczać się na odległość nawet do kilku kilometrów od obszaru, na którym wykonano oprysk agrolotniczy.

Z związku z tym, w okresie wykonywania zabiegów agrolotniczych, stwierdzenie obecności martwych chrabąszczy na obszarze poza polami zabiegowymi jest zjawiskiem powszechnym i nie wskazuje na wykonanie zabiegu chemicznego poza obszarem do tego celu wyznaczonym.

 

1) Informujemy, że w dniu 07.05.2019 r. w godzinach wieczornych oraz w dniu 08.05.2019 r. w godzinach porannych zostanie wykonany zabieg agrolotniczy na następujących polach zabiegowych (oznaczenia pól zgodnie z zamieszczonymi powyżej mapami):

LUB3, LUB4, LUB8, LUB9, LUB10, LUB11, LUB12, LUB13, LUB14, LUB15, LUB17 i LUB18

2) Informujemy, że w dniu 08.05.2019 r. w godzinach wieczornych będzie kontynuowany zabieg agrolotniczy na polach zabiegowych wymionych w pkt. 1).

3) Informujemy, że w dniu 09.05.2019 r. w godzinach porannych i wieczornych będzie kontynuowany zabieg agrolotniczy na polach zabiegowych wymionych w pkt. 1).

4) Informujemy, że w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych (pogoda bezdeszczowa i bezwietrzna) w dniu 10.05.2019 r. w godzinach wieczornych będzie kontynuowany zabieg agrolotniczy na polach zabiegowych z dnia poprzedniego.

5) Informujemy, że, oprócz pól zabiegowych wymienionych pkt. 1), w dniu 11.05.2019 r. rozpoczynamy wykonywanie zabiegu agrolotniczego na polach zabiegowych LUB22, LUB24 i LUB27.

6) Informujemy, że zostały zakończone zabiegi agrolotniczne na polach zabiegowych LUB3, LUB8, LUB9, LUB13, LUB14 i LUB15. W dniu 12.05.2019 r.  rozpoczynają się zabiegi na polach LUB2 i LUB7.

7) Informujemy, że zostały zakończone zabiegi agrolotniczne na polach zabiegowych LUB4, LUB10, LUB11, LUB12, LUB16, LUB17 i LUB18W dniu 13.05.2019 r.  rozpoczynają się zabiegi na polach LUB25 i LUB26.

8) Informujemy, że w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych (pogoda bezdeszczowa i bezwietrzna) w dniu 16.05.2019 r. i dniach kolejnych będzie kontynuowany zabieg agrolotniczy na polach LUB2, LUB7, LUB22, LUB24, LUB25, LUB26, LUB27. O terminie rozpoczęcia zabiegów na polach LUB1, LUB5, LUB6, LUB19, LUB20, LUB21 i LUB23 poniformujemy w najbliższym czasie.

9) Informujemy, że w dniu 18 maja br. rozpoczniemy wykonywanie zabiegów na polach LUB1, LUB5, LUB6 w okolicach Werchraty, Prusia i Monasterza oraz LUB19, LUB20, LUB21 i LUB23 w okolicach Lubaczowa (Ostrowiec), Szczutkowa  i Łukawca (Iwanowa Góra).

10) Informujemy, że w dniu 21 maja br. będą kontynuowane zabiegi agrolotnicze na polach LUB1, LUB5, LUB6 w okolicach Werchraty, Prusia i Monasterza oraz LUB2 i LUB7. Opryski na pozostałych polach zabiegowych zostały zakończone w całości.

11) Informujemy, że w dniu 23 maja br. zostały zakończone zabiegi agrolotniczne na wszystkich wyznaczonych polach zabiegowych.