Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubaczów utworzono wiele pomników przyrody, natomiast na gruntach w jego zarządzie są zlokalizowane:
1. Gruba Sosna w leśnictwie Polanka,
2. dęby szypułkowe w leśnictwie Krowica,
3. dęby szypułkowe w leśnictwie Budomierz,
4. grupa ostańców wapiennych tzw. Diabelski Kamień w leśnictwie Werchrata
5. aleja dębowa w Hucie Kryształowej
6. pomnikowe dęby i wejmutki w pozostałości parku dworskiego Andruszewskich
7. lipa drobnolistna o nazwie "Danuta" w leśnictwie Dziewięcierz
8. grupa siedmiu lip szerokolistnych o nazwie "Na Hałaniach" w leśnictwie Dziewięcierz