Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lubaczów
Nadleśnictwo Lubaczów
16 632 52 00
16 632 90 04

ul. Słowackiego 20
37-600 Lubaczów

 

NIP: 793-000-22-15

Rach.bank. PEKAO: 93 1240 2584 1111 0000 3944 5436

Nadleśniczy
Robert Banaś
16 632-52-01; 530 611 754, IP 3427121
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Szafran
16 632-52-02; 600 945 877, IP 3427311
Główny Księgowy
Edyta Zaborniak
16 632-52-03; 668 402 124, IP 3427611
Sekretarz
Marta Pietraszkiewicz
16 632-52-04; 668 402 094, IP 3427671
Inżynier nadzoru obrębu Horyniec
Tadeusz Pryjma
16 632-52-05; 784 052 513, IP 3427218
Inżynier nadzoru obrębu Lubaczów
Robert Stankiewicz
16 632-52-06; 606 314 991, IP 3427219

Specjalista ds. osobowych

Iwona Rozmus-Sawicka
Specjalista ds. osobowych
Tel.: 16 632-52-11; 795 888 927; IP 3427131

Dział Gospodarki leśnej

Paweł Mokrzycki
Specjalista SL ds. marketingu
Tel.: 16 632-52-10; 606 240 943, IP 3427314
Marcin Jarosławiec
Specjalista SL ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 16 632-52-07; 668 402 190, IP 3427312
Danuta Szafran
St. Specjalista SL ds. hodowli lasu i łowiectwa
Tel.: 16 632-52-08; 662 034 981,IP 3427313
Małgorzata Kolczak
Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: 16 632-52-09; 664 779 142, IP 3427215
Jacek Pasionek
Specjalista SL ds. pozyskania drewna i ochrony przyrody
Tel.: 16 632-52-20; 600 944 904, IP 3427315

Dział księgowości

Danuta Knap
Starsza księgowa
Tel.: 16 632-52-16, IP 3427614
Witold Dziadosz
Starszy Księgowy/Kancelaria Niejawna
Tel.: 16 632-52-14; 667 802 066, IP 3427612
Renata Kosiorowska
Księgowa
Tel.: 16 632-52-15; 530 410 858, IP 3427613
Grażyna Skibińska
Starsza Księgowa
Tel.: 16 632-52-13, IP 3427600
Dorota Kisz
Księgowa
Tel.: 16 632-52-17; 530 324 534; IP 3427615

Dział administracji

Edyta Śmieciuch
Specjalista ds. infrastruktury
Tel.: 16 632-52-19; 530 361 211, IP 3427673
Renata Leja
St. referent ds. administracyjnych
Tel.: 16 632-52-18; 530 374 205, IP 3427672
Łukasz Nisztuk
Specjalista SL ds. projektów unijnych i zamówień publicznych
Tel.: 16 632-52-04, 530 149 452, IP 3427674
Marta Ożóg
Sekretarka
Tel.: 16 632-52-00, IP 3427100
Marian Buszta
Pracownik obsługi
Tadeusz Winiarz
Pracownik obsługi
Tel.: 668 402 126

Straż Leśna

Witold Szajowski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 16 632-52-12; 600 945 537, IP 3427221
Paweł Klus
Strażnik Leśny
Tel.: 16 632-52-12; 668 402 216, IP 3427221