Leśnictwa Leśnictwa

Czerwinki

1) Leśniczy Tomasz Starościak 2) Podleśniczy Daniel Mroczko
1) 660 675 459 2) 668 402 178

Wólka Horyniecka 41

37-620 Horyniec-Zdrój

Dziewięcierz

1) Leśniczy Bogdan Sieniawski 2) Podleśniczy Andrzej Zajączkowski (tymczasowo nieobecny) 3) Podleśniczy Stanisław Burat
1) 600 945 332 2) 600 942 341 3) 600 942 295

Dziewięcierz 44

37-620 Horyniec-Zdrój

Nowiny Horynieckie

1) Leśniczy Piotr Presz 2) Podleśniczy Grzegorz Wawryniuk
1) 668 402 207 2) 668 258 361

ul. J. III Sobieskiego 17

Horyniec-Zdrój
tel. 16 631 30 50

Polanka

1) Leśniczy Jędrzej Stankiewicz 2) Podleśniczy Stanisław Studencki
1) 531 673 627 2) 600 942 422

Nowiny Horynieckie 1A

37-620 Horyniec-Zdrój
 

Werchrata

1) Leśniczy Krystian Kuchta 2) Podleśniczy Marek Szpyt 3) Podleśniczy Marek Papiernicki
1) 731 914 029 2) 600 942 522 3) 668 402 154

Werchrata 29B

37-620 Horyniec-Zdrój

 

Wielki Las

1) Leśniczy Bartłomiej Zaborniak 2) Podleśniczy Magdalena Szczybyło
1) 668 402 165 2) 668 402 129

Podemszczyzna 25

37-620 Horyniec-Zdrój

 

Załuże

1) Leśniczy Krzysztof Stopyra 2) Podleśniczy Krzysztof Pryciuk 3) Podleśniczy Piotr Rozwód
1) 662 034 982 2) 668 402 130 3) 600 945 341

Nowe Sioło

37-611 Cieszanów

 

Budomierz

1) Leśniczy Mieczysław Majdan 2) Podleśniczy Jan Hojdak
1) 600 945 427 2) 600 945 163

Budomierz 41

37-625 Krowica Sama

Krowica

1) Leśniczy Roland Marczak 2) Podleśniczy Kamil Wojciechowski
1) 668 402 193 2) 668 402 181

Krowica Sama 17

37-625 Krowica Sama

Łukawiec

1) Leśniczy Grzegorz Zastawny 2) Podleśniczy Ziemowit Zadworny
1) 660 675 474 2) 668 402 172

37-626 Łukawiec 79

 

Młodów

1) Leśniczy Zbigniew Dziki 2) Podleśniczy Marek Cencora
1) 600 943 125 2) 668 402 134

ul. J. III Sobieskiego 21, Karolówka

37-600 Lubaczów

Nowa Grobla

1) Leśniczy Ryszard Szajowski 2) Podleśniczy Stanisław Marciniszyn
1) 600 942 197 2) 600 945 172

Nowa Grobla 130

37-631 Nowa Grobla

Opaka

1) Leśniczy Paweł Niegardowski 2) Podleśniczy Katarzyna Marko
1) 530 365 284 2) 537 417 544

Tymczasowo: Siedziba leśnictwa Sikorówka w Szczutkowie

Wielkie Oczy

1) Leśniczy Tadeusz Majcher 2) Podleśniczy Maciej Krućko
1) 668 402 168 2) 668 402 182

ul. Mielniki 15

37-627 Wielkie Oczy

 

Sikorówka

1) Leśniczy Andrzej Lisowski 2) Podleśniczy Franciszek Presz
1) 600 943 991 2) 662 286 684

Szczutków

37-600 Lubaczów