Asset Publisher Asset Publisher

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Las z mojej książki"

W dniu 10.05.2019 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubaczów odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Las z mojej książki”

Na konkurs wpłynęło 158 prac, w tym: 
-szkoły podstawowe: klasy I-III – 105 szt.
-szkoły podstawowe: klasy IV-VI – 42 szt.
-szkoły podstawowe: klasy VII-VIII oraz III gimnazjum – 11 szt.
 
Spośród otrzymanych prac 15 nie spełniło kryteriów określonych w regulaminie tj. :
-szkoły podstawowe: klasy I-III – 14 szt. (brak oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych (zał.1), brak kserokopii fragmentu opisu lasu z wybranej książki (zał. 3))
-szkoły podstawowe: klasy IV-VI – 1 szt. (praca wyklejana)
 
Komisja w składzie:
1. Małgorzata Kolczak - Nadleśnictwo Lubaczów
2. Sylwia Dańków-Rogowska - Nadleśnictwo Lubaczów
3. Elżbieta Wawrzyniec – Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego  w Lubaczowie
 
Wybrała najlepsze prace i przyznała miejsca I, II, III oraz wyróżnienia uczniom w trzech kategoriach wiekowych. Wyniki w załączeniu. 
Rozdanie nagród dla zwycięzców i wyróżnionych nastąpi w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. 
 
Zapraszamy laureatów do odbioru nagród w tym dniu.

Resources to get