Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie Ośrodka edukacji ekologicznej

W dniu 05.02.2014 r. w Nadleśnictwie Lubaczów odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Powstanie ośrodka było możliwe dzięki otrzymanemu na ten cel  dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013  „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom". W uroczystości wzięli udział Nauczyciele ze szkół z terenu Nadleśnictwa Lubaczów. W ramach otwarcia Ośrodka Edukacji Ekologicznej zaprezentowano walory przyrodnicze z terenu działania Nadleśnictwa Lubaczów, wyposażenie pomieszczeń edukacyjnych oraz możliwości audiowizualne ośrodka. Przedstawiono również ofertę dotyczącą różnych form prowadzenia zajęć.Ciepłe przyjęcie oferty edukacyjnej Nadleśnictwa Lubaczów potwierdzone zostało w księdze pamiątkowej.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z ośrodka.