Asset Publisher Asset Publisher

III MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY LEŚNEJ „LEŚNE POTYCZKI”

W dniu 17.06.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się drugi etap III Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Leśnej „Leśne potyczki”

Organizatorem turnieju, adresowanego do uczniów klas VII-VIII oraz klas III gimnazjalnych z terenu powiatu lubaczowskiego, było Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.
 
Celem konkursu było zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych, gospodarki leśnej i łowieckiej, pogłębianie  wiadomości z zakresu ekologii i ochrony lasu, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych.
 
Do konkursu przystąpiło 5 szkół, które rywalizowały o Tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej”:
1. Szkoła Podstawowa w Horyńcu- Zdroju 
2. Zespół Szkół Podstawowych  w Lisich Jamach 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaczowie
4. Szkoła Podstawowa w Cewkowie  
5. Szkoła Podstawowa w Starym Dzikowie
 
Tytuł „Mistrza Wiedzy Leśnej” zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie, uzyskując także nagrodę pieniężną dla swojej szkoły. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Lubaczów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Lubaczowie. 
 
Wszystkim uczestnikom Turnieju serdecznie gratulujemy. 
 
Tekst: Sylwia Dańków-Rogowska
Zdjęcia: Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie