LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Żarłoczne pędraki

W czerwcu zakończy się trzyletni okres żerowania pędraków kolejnej generacji chrabąszcza majowego i kasztanowca na terenie Nadleśnictwa Lubaczów.

Pędraki osiągnęły już maksymalną wielkość i do końca czerwca będą intensywnie żerować. Żarłoczne larwy zjadają korzenie drzew i krzewów leśnych, a także roślin runa. Dla leśników najbardziej dotkliwe są szkody związane z ogryzaniem systemów korzeniowych młodych drzewek zarówno posadzonych sztucznie oraz  powstałych z naturalnego obsiewu.  Całkowitemu zniszczeniu ulegają między innymi zwarte płaty podrostów bukowych z drzewkami o wysokości 1,5 – 3 m. W maju przyszłego roku nastąpi wylot chrząszczy i rozpocznie się rozwój kolejnej generacji.


Przebieg rozwoju szkodnika jest monitorowany przez pracowników Nadleśnictwa oraz Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie. Na uszkadzanych powierzchniach wykonano także doświadczenie skuteczności działania insektycydu Dursban 480 EC. Niestety w najbliższej przyszłości nie będzie możliwe wykonywanie żadnych zabiegów zwalczających pędraki, ponieważ przepisy unijne wykluczyły możliwość stosowania insektycydów doglebowych.


Wyrośnięte pędraki są jednocześnie łakomym kąskiem dla wielu gatunków zwierząt leśnych, głównie dzików, ale również lisów borsuków i niektórych gatunków ptaków. Na terenach leśnych, między innymi na poboczach dróg, obserwuje się intensywne buchtowanie dzików. Pędraki wykopywane są też przez lisy i ptaki ze skarp rowów nowo budowanych dróg. Jak na razie nie potwierdzają się podawane w literaturze informacje, że masowe pojawy chrabąszczy załamują się samorzutnie po 3-4 cyklach rozwojowych. Szkody obserwowane na terenie Nadleśnictwa Lubaczów od 2000 roku cały czas utrzymują się na wysokim poziomie.