LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Okresowy zakaz wstępu do lasu.

W leśnictwach Werchrata, Dziewięcierz, Polanka i w części leśnictwa Nowiny Horynieckie wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu.

W dniach 19-21 stycznia bieżącego roku  na terenie Nadleśnictwa Lubaczów, wystąpiły opady deszczu przy ujemnej temperaturze powietrza. Taki układ warunków atmosferycznych spowodował silne oblodzenie drzew i szkody w drzewostanach. Duża masa lodu utrzymująca się w koronach drzew spowodowała ich silne wygięcie, złamanie lub odłamanie pojedynczych konarów. Bezpośrednio po wystąpieniu szkód wycięto i uprzątnięto drzewa niebezpieczne w pobliżu dróg publicznych i dróg leśnych, ale na pozostałych obszarach w dalszym ciągu występuje duże zagrożenie dla zdrowia i życia. W związku z występującymi zagrożeniami Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów, korzystając z uprawnień przysługujących mu na mocy ustawy o lasach, wprowadził  od dnia 23 stycznia okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach leśnictw Werchrata, Dziewięcierz, Polanka i w części leśnictwa Nowiny Horynieckie. Zakaz obowiązuje do odwołania. Powstałe w drzewostanach szkody oszacowano wstępnie na 10.000 m3. Co ciekawe, dokładnie rok wcześniej,  na terenie Nadleśnictwa Lubaczów wystąpiło identyczne zjawisko oblodzenia, miało ono wówczas charakter klęskowy, wystąpiło na terenie dwóch regionalnych dyrekcji lasów państwowych (RDLP Krosno i Lublin) i objęło 3 Nadleśnictwa: Lubaczów, Narol i Tomaszów. Na terenie Nadleśnictwa Lubaczów uszkodzone zostały wtedy drzewa o łącznej masie 130.000 m3.
Tereny leśne, na których wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu zostały oznakowane przy drogach publicznych i leśnych oraz w miejscach parkingowych tablicami ostrzegawczymi z informacją o wprowadzonym zakazie. Z uwagi na realne zagrożenie zdrowia i życia prosimy o przestrzeganie zakazu. Z dokładną lokalizacją obszarów objętych zakazem można zapoznać się na dołączonej mapie.