LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

18 odsłona Święta Drzewa

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska akcja sadzenia drzew co roku 10 października

Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi, poparta konkretnymi działaniami - sadzeniem i ochroną drzew.

Każdy z nas może posadzić, pielęgnować i chronić drzewa oraz krzewy pamiętając o zwierzętach, dla których często to jedyny dom na Ziemi.

Na terenie naszego nadleśnictwa można odnaleźć wiele ciekawych drzew wyróżniających się dużymi rozmiarami, niecodziennym pokrojem czy też będącym uczestnikiem bądź świadkiem interesujących historii:

Lipa szerokolistna na Monasterzu

Monumentalna lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) rosnąca w pobliżu cerkwiska na górze Monasterz, w miejscowości Werchrata. Lipa z pewnością pamięta dawny klasztor Bazylianów zlokalizowany na szczycie wzniesienia, a także św. Brata Alberta, który założył nieopodal pustelnię dla współbraci. Drzewo przetrwało również walki o wzgórze w okresie I i II wojny światowej oraz okres walk z UPA. Lipa o wysokości 25 m i obwodzie 4,5 m jest niemym świadkiem burzliwych dziejów regionu. Nadleśnictwo złożyło wniosek do gminy Horyniec-Zdrój o uznanie monasterskiej lipy za pomnik przyrody.

Gruba sosna w leśnictwie Polanka

Pomnik przyrody „Gruba sosna” (Pinus sylvestris) rośnie w leśnych ostępach leśnictwa Polanka (116c) z dala od dróg. Odnaleźć ją mogą tylko wytrawni leśni wędrowcy. Drzewo jak na sosnę zwyczajną ma imponujące wymiary – wysokość 28 m i obwód na wysokości pierśnicy (1,3 m) 360 cm. Drzewo posiada skręcony, fragmentami jakby obrzmiały pień oraz gładką tafelkową korowinę. Staruszka jest przytulona do rosnącego blisko młodszego buka. Szacujemy, że drzewo przygląda się okolicznym lasom już blisko 200 lat.

Dąb szypułkowy na Małym Budomierzu

Pomnikowy dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnący w przysiółku Mały Budomierz o obwodzie 550 cm i wysokości 24 m jest najgrubszym drzewem na terenie Nadleśnictwa Lubaczów.  Drzewo stanowi pozostałość zadrzewień przy dawnym folwarku. Wiek drzewa szacowany jest na ok 300 lat. Patrząc na pień tego drzewa z licznymi obłamanymi konarami i bliznami na korze rozumiemy mądrość powiedzenia o kimś bardzo doświadczonym „nasiekany jak stary dąb”.

Święto Drzewa od 17 lat integruje społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak sadzenie drzew,  zakładanie ogrodów, otaczanie opieką starych drzew, organizowanie festynów, wycieczek, konkursów i zbiórek makulatury. Ochrona i sadzenie drzew jest uniwersalnym przesłaniem dla każdego człowieka.